COACH UP CARDS

Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

ENNEAGRAMMET / 9-modellen

LÄS OM DE OLIKA DRIVKRAFTERNA

1:AN FÖRBÄTTRAREN


Styrs av sin idealism och vet vad de vill. De är bestämda och arbetar hårt samt systematiskt.


1:or vågar sticka ut och kommer med nya idéer som andra inte har tänkt på. De vet vad de vill och har en stark inre drivkraft att göra saker bättre. Att ständigt skapa förbättringar är deras stora uppgift i livet. Baksidan är att de i sin iver kan uppfattas som dominanta, att de bestämmer för mycket och inte lyssnar på andra.

När 1:or lär sig att se saker och ting ur ett vidare perspektiv kan de acceptera människors olikheter. De kan då ta hänsyn till detta och därmed se olikheterna som en tillgång.


3:AN PRESTERAREN


Här finns en lekfullhet och en positiv inställning om alltings möjlighet. De är uppklädda för "framgång".


3:or har lätt för att kommunicera sina idéer för andra och på så sätt skapa ett engagemang som skapar produktivitet! Deras höga sociala begåvning gör att de med lätthet finner ett sätt att nå sina åhörare. Deras önskan om att ligga i världsklass, gör att de kan "gena i kurvorna" eller undanhålla fakta för att framstå i en bättre dager.

När 3:or lär sig att hålla tillbaka sin impuls att vara "självpromotande" och tävlingsinriktad, kommer medmänniskorna att tycka om dem till och med ännu bättre!


5:AN UTFORSKAREN


Här finns en nyfikenhet och inställningen till livet är, att det är genom kunskap som en livsförståelse kan skapas.


5:or fördjupar sig gärna inom ett specifikt ämne som de blir experter på. Med hjälp av sin intuition tänker de okonventionellt och lite vågat. Vilket gör att de ofta kommer på helt nya lösningar på ett problem, som de med hjälp av teorin sedan kan prova. De kan dock bli alltför fixerade vid sina egna tankar och idéer.

När 5:or lär sig involvera andra människor i sina tankar/ problem kan styrkorna tillämpas mer konstruktivt.

7:AN ENTUSIASTEN


De har ett rikt inre liv med mycket fantasi och mental styrka. Här finns såväl en mer tankfull sida som en mer utåtriktad sida.


7:or är ständigt på jakt efter mer kunskap, som kan ge fler insikter. De letar efter intressanta infallsvinklar genom att de plockar och sorterar från olika discipliner där en korsbefruktning kan äga rum. Den riktiga styrkan infinner sig är tankar blir till handling/ projekt. Annars finns en risk att flexibiliteten och spontaniteten drar iväg -  oupphörligt! 

När 7:or inser att den så viktiga självständigheten även kan rymmas inom en grupp, kan den starka frihetslängtan få en svagare framtoning.


9:AN FREDSMÄKLAREN


I mötet med andra människor handlar det om humanism och beakta livets okränkbarhet. Dessa personer väntar sig inget i gengäld, utan tycker om att hjälpa dem som behöver deras stöd.


9:or tror människor om gott till dess att motsatsen har bevisats – och de ger människor många chanser att göra sunda val i livet. De har ett stort lugn att verkligen lyssna på andra människors berättelser. De kan i värsta fall tolkas som eftergiven, att alltid vara andra till lags.

När 9:or är lite för snälla och alltid ställer upp för alla andra, kan de bli disträ och lite molokna. De behöver känna att de har ett eget värde. Så visa vem du verkligen är och tillgodose dina egna behov! Det väcker respekt från andra.


2:AN HJÄLPAREN


Har lätt för att arbeta i grupp och komma överens med andra. Omtänksamma och generösa personer.


2:or är omtänksamma och mjuka människor. Därför är de lätta att tycka om och skaffar sig därmed ett stort nätverk av människor. De engagerar sig gärna i någonting kulturellt eller kreativt på fritiden. De kan vara lite rädda av sig, särskilt om de misstänker att åsikten kan avvika ifrån gruppens. De kan under dessa omständigheter då lägga ner sin egen åsikt - konsekvensen blir att de starka känslorna vänds inåt, med onödig smärta som följd.

När 2:or lär sig att inte vara så beroende av andras erkänsla, utan att de har ett egenvärde, växer också respekten ifrån andra.

4:AN INDIVIDUALISTEN


Dessa personer uppskattar att vi är äkta och i mötet med människor har intensiva känslor ett självklart utrymme.


4:ors styrka ligger i att verkligen kunna kommunicera på djupet. De räds aldrig ämnen/känslor som andra önskar undvika, tvärtom. Det är just här de intressanta samtalen i livet får liv. Deras förmåga att "bära" andras känslor, gör dem till populära samtalspartners. Genom sin konstnärlighet kan känslorna kommuniceras såväl i det privata som i det offentligt "rummet".

När 4:or lär sig hantera sitt känsloreglage, kan en jämställd tillhörighet till andra människor skapas, där vi delar både det som är unikt och det gemensamma.

6:AN SKEPTIKERN


Dessa personer är lojala mot andra människor och är osjälviska och gör det som är bäst för gruppen.


6:or är generösa människor som ställer upp i vått och torrt och har därför lätt för att bli uppskattade både som vänner och som kollegor. De har ofta en harmonisk inverkan på sin omgivning och anses som charmiga. De är goda lyssnare som kan ställa många frågor för att verkligen förstå. De kan bli lite tråkiga av sig och envisa och blir då inte särskilt flexibla.

När 6:or förstår att inte låta sig utnyttjas av själviska personer, utan att också själv låta sig inta en självklar plats – kan mycket stress frigöras.

8:AN UTMANAREN


Det finns mycket styrka hos dessa personer och stor generositet för att hjälpa andra. De vågar agera när andra människor backar.


8:or har ett självförtroende som lyser om dem! Detta är inte personer som ger upp i första taget, så de kan vara både sega och envisa. De dras till situationer där de kan få ta ansvar – och intar ofta en ansvarsfull roll i grupper. De kan dock bli otåliga, och skarpa när saker inte händer i den takt som de själva önskar.

När 8:or inser att de kan behöva balansera mellan det egna jaget och vad medmänniskorna runt omkring dem kan/ har förmåga till – kan konfrontation gå över till en storsinthet.


ATT VARA ENNEAGRAMCOACH


Det skiljer sig lite från den traditionella coachens upplägg. 

Med Enneagrammet som stöd får du som redan är coach ytterligare en dimension och en träffsäkerhet vad gäller din klient, kund eller kollega. Förståelse för dig själv och för din omgivning är plattformen för en god kommunikation. Det borgar också för djupare sessioner med träffsäkerhet och skärpa.

Enneagrammet är ett verktyg som passar alla som jobbar som coach. Oavsett om det gäller friskvård, livscoaching, mindfulness, parterapi eller om du jobbar som HR. Med Enneagrammet i din verktygslåda kommer du helt enkelt att förstå människors beteenden på ett djupare plan och vägen dit går också snabbare.