COACH UP CARDS


Korten är ett operativt coachmaterial som har till syfte att medvetandegöra individers motivation, stress- och konfliktbeteende. Detta för att effektivt finna styrkor som leder individen mot uppsatta mål.

Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

COACH UP CARDS... 849:- inkl. moms, frakt tillkommer

Boxen innehåller en 24 sidig Enneagramsguide samt 90 st coach-up kort med frågor,

övningar och utmaningar. Levereras med bordsställ. Pedagogiskt och lättanvänt.

SÅ HÄR FUNGERAR DET 

24 SIDIG ENNEAGRAMS-GUIDE


Guiden ger dig en samlad bild av Enneagrammets 9 olika personligheter. Samtliga typer beskrivs utifrån följande rubriker:


- Karaktärsdrag

- Motivation

- Konfliktbeteende

- Värderingar

- Utveckling


Att bemöta 1:an (1-9). Det är en stor fördel när du effektivt kan läsa av vilken personlighetstyp individen du coachar har, eftersom du då kan anpassa frågorna. Din förståelse för drivkrafterna gör att du dessutom kan anpassa ditt kommunikationssätt efter typen.


För coachen som själv är 1:a (1-9). Här beskrivs hur vi själva påverkar dem vi coachar. Vad behöver just min personlighet tänka på?

Och vad är en stark tillgång hos mig själv som jag verkligen skall

använda i coachingen?


Triader. Eftersom det finns flera triader (Våra tre Centra, Hornevian-

och harmoniska triader) som samverkar, beskriv även dessa kortfattat

för att ge en ökad förståelse.90 ST COACH UP CARDS


10 olika kategorier med 9 varianter i varje färg.

Frågor, övningar och utmaningar.

Ger stöd i det coachande samtalet.


- Enneagrammet typ 1-9

- Generella coachande frågor.

När du kan Enneagrammets uppbyggnad och vet vilka siffror som står i förbindelse med varandra, kan man naturligtvis även använda dessa typ-kort. Detta innebär att du till varje siffra har 45 kort att välja bland plus de 9 generella korten. Det finns därmed en stor variationsrikedom i användandet av korten, som stöd i den coachades process.

ATT VARA ENNEAGRAMCOACH


Det skiljer sig lite från den traditionella coachens upplägg.

Med Enneagrammet som stöd får du som redan är coach ytterligare en dimension och en träffsäkerhet vad gäller din klient, kund eller kollega. Förståelse för dig själv och för din omgivning är plattformen för en god kommunikation.

Det borgar också för djupare sessioner med träffsäkerhet

och skärpa.


Enneagrammet är ett verktyg som passar alla som jobbar som coach. Oavsett om det gäller friskvård, livscoaching, mindfulness, parterapi eller om du jobbar som HR. Med Enneagrammet i din verktygslåda kommer du helt enkelt att förstå människors beteenden på ett djupare plan och vägen dit går också snabbare.


3:AN PRESTERAREN


ETT EXEMPEL:

Vad innebär det att bli accepterad? Av vem vill du bli accepterad? Vad händer om du inte blir det?


Det här är en fråga till en 3:a som ser sitt egenvärde först efter att en prestation har ägt rum.

Här handlar det om att ringa in utmaningen att kunna vara nöjd med sig själv och undvika att berätta för omgivningen, om allt man har gjort. Hur skulle det kännas att vara mer förtrolig och öppen kring hur du känner? Vad skulle du kunna vinna på det? Här kan en övning vara att ärligt berätta för en vän om en stark känsla kopplat till acceptans.

1:AN FÖRBÄTTRAREN


ETT EXEMPEL:

Om du skulle släppa in leken i din vardag, vad skulle du då göra?


Det här är en fråga till en 1:a som tar livet alltför allvarligt och som sällan prioriterar det lustfyllda i livet. Här handlar det om att ringa in utmaningen att göra det som är roligt först, även om det finns många måsten på listan. Att utmana sig själv att släppa taget om listor och istället göra någonting som enbart är roligt.

Till kortet finns även en övning kopplad, som är till hjälp för den coachade att vara mer uppmärksam på sina beteenden.

5:AN UTFORSKAREN


ETT EXEMPEL:

Hur ser du på begreppet att dela med dig? Inom vilka områden är detta enkelt för dig? Finns det områden där du håller igen? Vad skulle du få tillbaka om du skulle börja dela med dig... kunskap, tankar, känslor...?


Det här är en fråga till en 5:a som t.ex. upplever att deras egna resurser begränsas när de delar med sig till andra av sitt kunnande. Delandet kan också vara känslomässigt. I relationer handlar känslor om ett givande och ett tagande, och ett utanförskap kan bero på att personen är återhållsam med att dela med sig av just känslorna. Här handlar det om att utmana sig själv och motiven bakom beteendet, få syn på mönster som begränsar alternativt öppnar upp, samt att se de vinster som uppstår när man delar med sig.2:AN HJÄLPAREN


ETT EXEMPEL:

Hur bekräftar du dig själv? Vad skulle du behöva säga JA alternativt NEJ till?


Det här är en fråga till en 2:a som framförallt tillfredsställer andra för att få uppmärksamhet. Här handlar det om att ringa in utmaningen att möta sina egna behov, istället för att ha sökarsiktet inställt mot omgivningen. Att utmana sig själv att säga JA till sig själv och sina egna behov, vilket då innebär att man faktiskt behöver säga NEJ till någon annan. Vad händer då inom dig? Även här finns en övning som är till stöd, för att få syn på beteendet.

4:AN INDIVIDUALISTEN


ETT EXEMPEL:

I vilka situationer får du tillgång till din energi och fokusering? Vad gör du då? Vilka effekter ser du?


Det här är en fråga till en 4:a som har tappat sin energi och skaparkraft. Det kan bero på en upplevelse av för lite bekräftelse från omgivningen, eller så kan det bero på att kreativiteten får för lite utrymme, det kan också bero på för lite struktur i tillvaron. Ytterligare en orsak kan vara att känslorna styr identiteten i så hög grad, att allt annat blir oväsentligt osv.

Här handlar det om att utmana sig själv och motiven bakom beteendet, samt finna vägar ut ur mönstret.

6:AN SKEPTIKERN


ETT EXEMPEL

Inom vilka områden känner du dig kompetent?

Vad innebär kompetens för dig? I vilka sammanhang ger du dig själv positiv återkoppling?

Hur känns det då?


Det här är en fråga till en 6:a som har väldigt höga krav på sig själv och vad hon/han skall leverera, och som har svårt för att se sin egen prestation och sällan är nöjd med sin leverans. Här handlar det om att sluta tvivla på sig själv, att inte ta saker och ting för allvarligt - "allt" ligger inte på dina axlar. Att också finna en lämplig nivå för vad hon/ han kan och skall ta ansvar för.

8:AN UTMANAREN


ETT EXEMPEL

Vad behöver du göra för att må bra? Finns det

något du behöver förändra?


Det här är en fråga till en 8:a som glömmer bort att ta hand som sig själv (sin hälsa) i sin iver att hjälpa andra eller att förändra världen. Här handlar det om att utmana sig själv att plocka fram den inre sårbarheten, och kunna erkänna kroppens behov av att stanna upp. Råstyrkan kan inte övervinna allt - ibland behövs även lugnet och stillheten.

Till övningen finns en övning kopplad som handlar om att fokusera på det egna måendet och medvetet lägga in dessa aktiviteter i sitt schema.


9:AN FREDSMÄKLAREN


ETT EXEMPEL

När du känner andras krav - vad händer? - Hur agerar du? Finns det lämpligare sätt att agera eller reagera? Visar du din ilska eller backar du undan?


Det här är en fråga till en 9:a som har svårt att säga ifrån till andra när de upplever yttre styrning, men som sedan ändå visar sitt missnöje genom en icke-handling. Här kan det handla om att 9:an upplever det som kritik när någon person uttrycker vad hon/ han förväntar sig av 9:an. Här handlar det om att vara sann mot sig själv och vara den du är. Att göra det synligt med en gång istället för att backa undan eller bli arg.

7:AN ENTUSIASTEN


ETT EXEMPEL

När färdigställde du senast ett "projekt"? Vad var det du gjorde som fick projektet att nå mållinjen? Hur kändes det?


Det här är en fråga till en 7:a som hela tiden är på gång att iscensätta nya idéer, istället för att njuta av att ha färdigställt ett projekt. Här handlar det om att utmana sig själv att vara mer närvarande i nuet, istället för att hela tiden blicka framåt. Att känna sig tillfreds med att lösa en uppgift från A-Ö. Hur kan motivationen hållas uppe även den sista biten fram till mål?


NIO GENERELLA FRÅGOR


Dessa kort kan användas till alla de som coachas.


Här har vi "översatt" generella coachfrågor, med ett Enneagramfokus. Du/kunden får t.ex. hjälp via "11 Dig-frågor"

- att ringa in drivkrafter, beslut, kärnkänslor osv.

Dessa generella frågor kan ses som ett komplement till de övriga korten. Frågorna kan vid behov, med fördel "föras över" till en White board eller på papper - för att på så sätt göra övningen interaktiv och mer processinriktad.