Välkomna till 9gram 


Här kan du boka coach-utbildning, föreläsningar, köpa coach-material

och vårt nya roliga beteendespel - allt baserat på Enneagrammet.


Coach Up Cards


Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

Korten är ett operativt coachmaterial som har till syfte att medvetandegöra individers motivation, stress- och konfliktbeteende. Detta för att effektivt finna styrkor som leder individen mot uppsatta mål.

Läs mer...

Äntligen är det här! 
Vem är du?

Det lekfulla beteendespelet 

Det går ut på att genom ett antal frågor få en tydligare bild av hur andra uppfattar oss, t.ex. hur jag kommunicerar, vad som motiverar mig och andra beteenden som jag har, i såväl arbetsliv som privat. Spelet är ett enkelt och roligt sätt att komma igång med att ge varandra feedback. Passar familj, vänner och i arbetsgrupper.

Läs mer...


VARFÖR EN MANUAL I ENNEAGRAMMET? 


Enneagrammet är ett verktyg som passar alla som jobbar som coach. Oavsett om det gäller friskvård, livscoaching, mindfulness, parterapi eller om du jobbar inom HR. Med Enneagrammet i din verktygslåda kommer du helt enkelt att förstå människors beteenden på ett djupare plan och vägen dit går också snabbare.


Som coach är du ett verktyg i människors personliga utveckling.
Det är en stor fördel om du effektivt kan läsa av vilken personlighetstyp individen du coachar har, eftersom du då kan anpassa frågorna. Din förståelse för drivkrafterna gör att du som coach dessutom kan anpassa ditt kommunikationssätt efter kunden/klienten. 


Manualen ger därför idéer både om och hur du skall bemöta den du coachar, men också hur din egen Enneagram-typ påverkar i mötet med en annan människa. Detta är ett unikt verktyg!


Enneagramkorten skall ses som en inspirationskälla och ett dynamiskt verktyg för dig som redan är Enneagramcoach eller handledare. Ett stöd som kan användas före coaching som  förberedelse - men funkar även under mötet med din klient.

VAD KAN VI ERBJUDA

HUR FUNGERAR VERKTYGEN?


Coachkorten är tänkta att ge dig som coach inspiration kring vad den du coachar kan behöva titta närmare på. Till varje personlighet, ger vi också förslag på övningar att för den coachade att arbeta vidare med mellan sittningarna.


Läs mer här om Coach-up cards!

UTBILDA DIG I ENNEAGRAMMET


Kanske är du redan utbildad coach men önskar dig fler verktyg?

eller

Kanske kan du Enneagrammet, men vill utveckla ditt coachande?


Läs mer om våra utbildningar!

FÖR EN GIVANDE COACHING

BEHÖVER DU SE SKILLNADEN PÅ FÄRGERNA I ENNEAGRAMPALETTEN


Vill du ha en kort beskrivning
av de nio personligheterna?


Läs mer här!