COACH UP CARDS

Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

UTBILDNINGAR / FÖRELÄSNINGAR 

KURSER PÅ GÅNG:

DAG 4 - forts.kurs

Relationer - kommunikation

ur ett Enneagramperspektiv


Under denna dag går vi igenom hur personligheternas ljusa och mörka sidor påverkar relationen. Vilka behov söker vi bekräftelse på och vilka behov behöver vi få tillgodosedda för att må bra?

Hur kommunicerar vi framgångsrikt samt löser vi konflikter på ett konstruktivt sätt?

MÅLGRUPP: För dig som arbetar med människor eller som är ett par och vill förstå varandra bättre.

Det krävs grundkunskaper i Enneagrammet.


Datum: Genomförs vid förfrågningar

Tid: kl 09.00-16.00

Pris: 1800:-

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40
-------------------------------------------------------


Föreläsning om  Enneagrammet


Varför gör vi det vi gör och vilken kraft

är det som driver oss. En utbildning för

dig som vill öka din självinsikt.

Men även förstå din partner, dina barn

eller kanske dina kollegor.

Inga förkunskaper krävs.


VARBERG: Genomförs vid förfrågningar

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40

Tid. 3 timmar

Pris: 170 kr


KUNGSBACKA: Genomförs vid förfrågningar

Lilla Hantverksgatan 7

Kungsbacka

Tid. 3 timmar
---------------------------------------------------------


Grundkurs Enneagrammet


Denna kurs genomförs antingen sammanhängande under 1 ½ dag, alternativt 3 tillfällen à 13, 5 studietimmar (à 40 min).


MÅLGRUPP: Såväl professionella som privatpersoner, som vill öka sin förståelse för sina egna och andras beteendemönster.

Detta är en kunskap som är användbar såväl om du arbetar inom vården, chef, lärare, säljare som projekledare. Ja ni förstår, alla :-)


Kursen innehåller: föresläsningar och övningar med rika möjligheter till samtal och diskussioner. Det handlar om att skaffa sig en kunskap som är bestående även efter avslutad kurs!


Kursen handlar om: 

Hur använder jag mig utav mina styrkor, och vad behöver jag utveckla? Respektive hur ser andra personers styrkor och utvecklingsmöjligheter ut?


Hur påverkar mitt kommunikationssätt mig själv och andra?

Hur ser mitt eget och andras stressbeteende ut och vad är motivationen bakom det?

Vilka drivkrafter styr mitt eget och andras agerande? 

Redan utbildad Coach

Användbar kunskap och pedagogiskt stöd för dig

som coachar i arbetet eller har en stödjande funktion:

Grundutbildning i Enneagrammet


För företag, kommuner och privata grupper. 


Redan utbildad coach och

som kan Enneagrammet

Workshop kring coaching och Enneagram 

Inspireras tillsammans med andra coacher.

Halvdag - på helg eller kvällstid.


Inspirationsföreläsning

för grupper/team

Öka gruppmedlemmarnas självinsikt och förbättra

därmed kommunikationsförmågan.

Det är framförallt våra olikheter som gör en grupp framgångsrik! Så hur tar vi vara på dessa?


För företag, kommuner och privata grupper.

För offert eller övrig information - kontakta oss.

     VILL DU BOKA FÖRELÄSNING


Funderar du ibland över varför människor agerar som de gör?

Och varför vi reagerar på olika sätt i samma situation?

Har du någonsin önskat att du förstod en person bättre?

Samla teamet för en mustig, pedagogisk föreläsning eller

workshop i Enneagrammet. Få aha-känslor, energi och

inspiration att arbeta vidare med i gruppen.

KONTAKTA OSS

ANNA-CARIN HÅKANSSON

COACH - ENNEAGRAMMET, SORG- & FÖRLUSTHANTERING, UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL), FÖRELÄSARE INOM KOMMUNIKATION, GRUPPROCESSER &

ENNEAGRAMKURSER


Admeo Utbildning

070-290 66 85

hakanssonannacarin@gmail.com

www.admeo.se

"Att jag själv har en förståelse för människors olika sätt att kommunicera och vad som motiverar oss, underlättar i alla de processer jag är involverad i. Kunskapen kan också hjälpa till att minska missförstånd mellan människor. Enneagrammet ger ett språk till varför människor agerar som de gör.

SKICKA MEDDELANDE

 
Jag är intresserad av Grundutbildning i Enneagrammet
Jag är intresserad av Coachutbildning i Enneagrammet
Jag vill boka en föreläsning
Kontakta mig - jag vill veta mer
 
 
 
 

CARINA TORNBERG

COACH - ENNEAGRAMMET, NLP,

SORG- & FÖRLUSTHANTERING,

PAR-COACH, FAMILJEHANDLEDNING

ENNEAGRAMKURSER


Omstarten

070-4000355

carina@omstarten.se

www.omstarten.se

"I mitt arbete med bl a par-coaching så är Enneagrammet ett ovärderligt verktyg. Jag får tillgång och förståelse för parets beteendemönster och deras motiv vid konflikter och i sin kommunikation. Kan då snabbt se vilka vägar de individuellt

behöver ta för att utvecklas, både som personer och som partner.

För mig som terapeut handlar det om att komma fram till kärnan

i problemet samt mötas i våra olikheter."