openbox
baksidor
kort_uppifrån_bord
longkort_uppifrån
ask1

Spelet "VEM ÄR DU?"


SPELET "VEM ÄR DU"  
Spelet innehåller 81 st frågekort, 9 st resultatkort/typbeskrivningar, Spelregler och protokollpapper. Fler skrivprotokoll och spelalternativ kan laddas hem på denna sida. Pris: 295 kr (moms ingår)

Ett fråge- och feedbackspel för vänner, familj eller för arbetsgruppen på jobbet.

En frågar - alla pekar. Räkna med goda skratt och aha-upplevelser.
Ge och få härlig feedback
- lär känna dig själv genom dina medspelare... 

Är du utbildare/lärare - spela med dina elever - utvecklande för alla parter!

Ladda hem/skriv ut spelprotokoll, spelinstruktioner eller fler spelalternativ här nedan:

5:AN UTFORSKAREN


ETT EXEMPEL:

Hur ser du på begreppet att dela med dig? Inom vilka områden är detta enkelt för dig? Finns det områden där du håller igen? Vad skulle du få tillbaka om du skulle börja dela med dig... kunskap, tankar, känslor...?


Det här är en fråga till en 5:a som t.ex. upplever att deras egna resurser begränsas när de delar med sig till andra av sitt kunnande. Delandet kan också vara känslomässigt. I relationer handlar känslor om ett givande och ett tagande, och ett utanförskap kan bero på att personen är återhållsam med att dela med sig av just känslorna. Här handlar det om att utmana sig själv och motiven bakom beteendet, få syn på mönster som begränsar alternativt öppnar upp, samt att se de vinster som uppstår när man delar med sig.6:AN SKEPTIKERN


ETT EXEMPEL

Inom vilka områden känner du dig kompetent?

Vad innebär kompetens för dig? I vilka sammanhang ger du dig själv positiv återkoppling?

Hur känns det då?


Det här är en fråga till en 6:a som har väldigt höga krav på sig själv och vad hon/han skall leverera, och som har svårt för att se sin egen prestation och sällan är nöjd med sin leverans. Här handlar det om att sluta tvivla på sig själv, att inte ta saker och ting för allvarligt - "allt" ligger inte på dina axlar. Att också finna en lämplig nivå för vad hon/ han kan och skall ta ansvar för.

8:AN UTMANAREN


ETT EXEMPEL

Vad behöver du göra för att må bra? Finns det

något du behöver förändra?


Det här är en fråga till en 8:a som glömmer bort att ta hand som sig själv (sin hälsa) i sin iver att hjälpa andra eller att förändra världen. Här handlar det om att utmana sig själv att plocka fram den inre sårbarheten, och kunna erkänna kroppens behov av att stanna upp. Råstyrkan kan inte övervinna allt - ibland behövs även lugnet och stillheten.

Till övningen finns en övning kopplad som handlar om att fokusera på det egna måendet och medvetet lägga in dessa aktiviteter i sitt schema.


9:AN FREDSMÄKLAREN


ETT EXEMPEL

När du känner andras krav - vad händer? - Hur agerar du? Finns det lämpligare sätt att agera eller reagera? Visar du din ilska eller backar du undan?


Det här är en fråga till en 9:a som har svårt att säga ifrån till andra när de upplever yttre styrning, men som sedan ändå visar sitt missnöje genom en icke-handling. Här kan det handla om att 9:an upplever det som kritik när någon person uttrycker vad hon/ han förväntar sig av 9:an. Här handlar det om att vara sann mot sig själv och vara den du är. Att göra det synligt med en gång istället för att backa undan eller bli arg.

7:AN ENTUSIASTEN


ETT EXEMPEL

När färdigställde du senast ett "projekt"? Vad var det du gjorde som fick projektet att nå mållinjen? Hur kändes det?


Det här är en fråga till en 7:a som hela tiden är på gång att iscensätta nya idéer, istället för att njuta av att ha färdigställt ett projekt. Här handlar det om att utmana sig själv att vara mer närvarande i nuet, istället för att hela tiden blicka framåt. Att känna sig tillfreds med att lösa en uppgift från A-Ö. Hur kan motivationen hållas uppe även den sista biten fram till mål?


NIO GENERELLA FRÅGOR


Dessa kort kan användas till alla de som coachas.


Här har vi "översatt" generella coachfrågor, med ett Enneagramfokus. Du/kunden får t.ex. hjälp via "11 Dig-frågor"

- att ringa in drivkrafter, beslut, kärnkänslor osv.

Dessa generella frågor kan ses som ett komplement till de övriga korten. Frågorna kan vid behov, med fördel "föras över" till en White board eller på papper - för att på så sätt göra övningen interaktiv och mer processinriktad.