COACH UP CARDS

Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

UTBILDNINGAR / FÖRELÄSNINGAR

KURSER PÅ GÅNG:

 

DAG 1-2

METODUTVECKLING FÖR COACHER / TERAPEUTER / HR

VIA ENNEAGRAMMET

 

För dig som redan jobbar med människor.

Du får fler insikter och värdefulla verktyg.

Du breddar din repertoar, och kan bemöta dina klienter på ett mer effektivt sätt

samt med en djupare beteendeförståelse.

Coach Up-boxen ingår i kurspriset.

 

Fredag och lördag 2 och 3 mars 2018

Tid: kl 09.00-16.00

Pris: 3600:- (box + kursmaterial ingår)

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

DAG 3 - forts.kurs

KROPP OCH PSYKE

- vad händer vid stress

ur ett Enneagramperspektiv

 

Under denna dag går vi igenom olika personligheters beteenden/symtom när de utsätts för stress, bl.a. kopplat till sjukdomar.

(För dig som jobbar med människor och

har grundkunskaper i Enneagrammet.)

 

Fredag 23 mars 2018

Tid: kl 09.00-16.00

Pris: 1800:-

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

DAG 4 - forts.kurs

Relationer - kommunikation

ur ett Enneagramperspektiv

 

Under denna dag går vi igenom hur personligheternas ljusa och mörka sidor påverkar relationen. Vilka behov söker vi bekräftelse på och vilka behov behöver vi få tillgodosedda för att må bra?

Hur kommunicerar vi framgångsrikt samt löser vi konflikter på ett konstruktivt sätt?

(För dig som jobbar med människor och

har grundkunskaper i Enneagrammet.)

 

Fredag 27 april 2018

Tid: kl 09.00-16.00

Pris: 1800:-

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40

 

 

 

 

-------------------------------------------------------

 

Grundutbildning i Enneagrammet

 

Varför gör vi det vi gör och vilken kraft

är det som driver oss. En utbildning för

dig som vill öka din självinsikt.

Men även förstå din partner, dina barn

eller kanske dina kollegor.

Inga förkunskaper krävs.

 

VARBERG: Genomförs vid förfrågningar

Klockan 18-21

Studieförbundet Vuxenskolan i Varberg

Östra Långgatan 40

Pris: 170 kr

 

KUNGSBACKA: Info kommer

Kl. 18.00-21.00

Lilla Hantverksgatan 7

Kungsbacka

 

 

 

 

SKICKA MEDDELANDE

 
Jag är intresserad av Grundutbildning i Enneagrammet
Jag är intresserad av Coachutbildning i Enneagrammet
Jag vill köpa Coach Up Cards med Enneagramguiden
Jag vill boka en föreläsning
Kontakta mig - jag vill veta mer
 
 
 

Redan utbildad Coach

Användbar kunskap och pedagogiskt stöd för dig

som coachar i arbetet eller har en stödjande funktion:

Grundutbildning i Enneagrammet

 

För företag, kommuner och privata grupper.

 

Redan utbildad coach och

som kan Enneagrammet

Workshop kring coaching och Enneagram

Inspireras tillsammans med andra coacher.

Halvdag - på helg eller kvällstid.

 

Inspirationsföreläsning

för grupper/team

Öka gruppmedlemmarnas självinsikt och förbättra

därmed kommunikationsförmågan.

Det är framförallt våra olikheter som gör en grupp framgångsrik! Så hur tar vi vara på dessa?

 

För företag, kommuner och privata grupper.

För offert eller övrig information - kontakta oss

 

 

VILL DU BOKA FÖRELÄSNING

 

Funderar du ibland över varför människor agerar som de gör?

Och varför vi reagerar på olika sätt i samma situation?

Har du någonsin önskat att du förstod en person bättre?

Samla teamet för en mustig, pedagogisk föreläsning eller

workshop i Enneagrammet. Få aha-känslor, energi och

inspiration att arbeta vidare med i gruppen.

KONTAKTA OSS

ANNA-CARIN HÅKANSSON

COACH - ENNEAGRAMMET, SORG- & FÖRLUSTHANTERING, UTVECKLANDE LEDARSKAP (UL), FÖRELÄSARE INOM KOMMUNIKATION, GRUPPROCESSER &

ENNEAGRAMKURSER

 

Admeo Utbildning

070-290 66 85

hakanssonannacarin@gmail.com

www.admeo.se

"Att jag själv har en förståelse för människors olika sätt att kommunicera och vad som motiverar oss, underlättar i alla de processer jag är involverad i. Kunskapen kan också hjälpa till att minska missförstånd mellan människor. Enneagrammet ger ett språk till varför människor agerar som de gör.

CARINA TORNBERG

COACH - ENNEAGRAMMET, NLP,

SORG- & FÖRLUSTHANTERING,

PAR-COACH, FAMILJEHANDLEDNING

ENNEAGRAMKURSER

 

"I mitt arbete med bl a par-coaching så är Enneagrammet ett ovärderligt verktyg. Jag får tillgång och förståelse för parets beteendemönster och deras motiv vid konflikter och i sin kommunikation. Kan då snabbt se vilka vägar de individuellt

behöver ta för att utvecklas, både som personer och som partner.

För mig som terapeut handlar det om att komma fram till kärnan

i problemet samt mötas i våra olikheter."

9GRAM - Coach Up Your Business · 2017 · SWEDEN