COACH UP CARDS

 

Ett pedagogiskt verktyg för dig som Coachar i Enneagrammet

Korten är ett operativt coachmaterial som har till syfte att medvetandegöra individers motivation, stress- och konfliktbeteende. Detta för att effektivt finna styrkor som leder individen mot uppsatta mål.

MANUAL

 

En guide för dig som coachar i Enneagrammet

 

Enneagrammet är ett verktyg som passar alla som jobbar som coach. Oavsett om det gäller friskvård, livscoaching, mindfulness, parterapi eller om du jobbar inom HR. Med Enneagrammet i din verktygslåda kommer du helt enkelt att förstå människors beteenden på ett djupare plan och vägen dit går också snabbare.

 

Som coach är du ett verktyg i människors personliga utveckling. Det är en stor fördel om du effektivt kan läsa av vilken personlighetstyp individen du coachar har, eftersom du då kan anpassa frågorna. Din förståelse för drivkrafterna gör att du som coach dessutom kan anpassa kommunikationssätt efter kunden/klienten.

 

Manualen ger därför idéer både om och hur du skall bemöta den du coachar, men också hur din egen Enneagram-typ påverkar i mötet med en annan människa.

 

Enneagramkorten skall ses som en inspirationskälla och ett dynamiskt verktyg för dig som redan är Enneagramcoach eller handledare.

VAD KAN VI ERBJUDA

HUR FUNGERAR VERKTYGEN?

 

Coachkorten är tänkta att ge dig som coach inspiration kring vad den du coachar kan behöva titta närmare på. Till varje personlighet, ger vi också förslag på övningar att för den coachade att arbeta vidare med mellan sittningarna.

 

UTBILDA DIG I ENNEAGRAMMET

 

Kanske är du redan utbildad coach men önskar dig fler verktyg?

eller

Kanske kan du Enneagrammet, men vill utveckla ditt coachande?

 

FÖR EN GIVANDE COACHING

BEHÖVER DU SE SKILLNADEN PÅ FÄRGERNA I ENNEAGRAMPALETTEN

 

Vill du ha en kort beskrivning av

de nio personligheterna?

 

Anna-Carin Håkansson

Carina Tornberg

VILKA ÄR VI?

 

Vi, Carina Tornberg och Anna-Carin Håkansson arbetar sedan många år som bl.a. handledare och coacher. När vi på var sitt håll, letade efter fler arbetsverktyg, möttes vi i ett Enneagram-sammanhang. Vi fann inte enbart ett nytt verktyg, utan också någon som vi kunde bolla nya idéer med.

Coach Up Cards är en produkt av våra åtskilliga kreativa möten!

 

 

 

 

9GRAM - Coach Up Your Business · 2017 · SWEDEN